گلچين از بهترين گروه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي. همه چيز از همه جا

Monday, December 19, 2016

پیشکش یلدایی////////////////////////////

کودکی هایم پر از آجیل بود
شب رسیده بود....قال و قیل بود
دوستی و عشق بی بی جان من
چون گل نیلوفر دامان من
مست می کرده حیاط خانه را
آب می داده گل کاشانه را
دانه می کرد او انار عشق را
بوسه می زد سبزه زار عشق را
.
.
هندوانه قاچ.....چایش تازه دم
و نگاه مهربانش پشت هم...
.
.
.
.
.
.روح او یلدا به یلدا شاد باد
"یاد باد آن روزگاران ...یاد باد"


مریم جباری

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در ‏گروه Google ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت رایانامه از آن، رایانامه‌ای به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

No comments:

آرشیو مطالب