گلچين از بهترين گروه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي. همه چيز از همه جا

Thursday, December 29, 2016

بنازد بر تو خاک پاک ایران

فروغ ! ای ماهتاب شعر ایران
تجلی بخش "پرواز"ی و"عصیان"
نه "دیوار"ی" اسیر"ت کرد جانم!
نه حتی برف سوزان زمستان
شب افروز سرود "فصل سرد"ی
به پاس عشق؛هستی باده گردان
تو از "آن روزها"،"جمعه"،"پرنده"
چه زیبا حرف داری مثل ریحان
بهاری در دل فصل زمستان
به باغ شعر می گردی خرامان
تو خواهی برد با فکر عمیقت
ادب،علم و هنر را تا دبستان
صراحی ادب ،مات تو باشد
تو کردی عالمی را سخت حیران
صراحت در کلامت لانه کرده
چنان زیبا ،که این گوی است و میدان
کنار شاملو ، نیما ، سپهری
به صحرای ادب بودی تو باران
کلام عشق را سرمشق دادی
فروغ ! ای ماهتاب شعر ایران
به طبع و فکرت و اندیشه هایت
بنازد بر تو خاک پاک ایرانفرخنده زادروزت را ،ارج می نهیم......

پوران  نیز پیوست

روحتان شاد
یادتان گرامیمریم جباری

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در ‏گروه Google ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت رایانامه از آن، رایانامه‌ای به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

No comments:

آرشیو مطالب