گلچين از بهترين گروه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي. همه چيز از همه جا

Tuesday, July 24, 2012

Fw: آلبوم بزم نوروزی سال 1364 - هایده


http://s1.picofile.com/file/7356571391/NedayeGolha_Group_1.jpg

NG

Iranian old albums series of, NedayeGolhaآلبوم موسیقی
"بزم هایده"

 نـــوروز ســـال 1364ا

بزم نوروزی سال 1364 - هایدهکیفیت: عالیZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 57.7 Mb   Server: MediaFire     ..........  Download
----------------------------


1  قسمت اول آلبوم را از اینجا دریافت کنید ...

Size: 29.8 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

2  قسمت دوم آلبوم را از اینجا دریافت کنید ...

Size: 29.5       Server: PicoFile      ..........  Download
-----------------------------***

متن اشعار


قسمت اول آلبوم


از تـیر مـژگان میـزنی تـیـرم چـند، تیرم چند، تیرم چند
غم عشقت مرا از پای افکند، پای افکندی، پای افکند

چــرا مــی‌زنـی، مــی‌زنـی، مــی‌زنـی، مـی‌زنـی یار
چرا می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی یار

تــو بــا نــاوک مـژگـان، همه خـلـق جـهان را
همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان را

شیدا


گـــر از ایــن مــنــزل ویـران بـه سـوی خــانـه روم          دگــر آن جـــا کــه روم عــاقــل و فــرزانه روم
زیـن سـفر گـر بـه سلامـت بـه وطـن بـاز رســــم          نــذر کـردم کــه هــم از راه بــه مــیخانه روم
آشـنـایـان ره عـــشـق گـرم خــــــون بـــخـــورنـد          نــاکــســم گر به شکایت سـوی بــیگانه روم
خــرم آن روز کــه چــو حــافظ بــه تــــولای وزیـــر          سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم

حافظ


نمی دانم نمی خواهم بدانم که ساز کهنه ی عشقم شکسته
نمی خواهم بدانم در نگاهم غروب غربت صحرا نشسته
خانه ی عشق من اکنون بی تو رنگ غم گرفته
محفل پر شور من از دوریت ماتم گرفته

مــن تــو را از نــیــمــه شـب مــحــزون و خـامــوش
با دو چشم مست و غمـگیـن جـسـت و جـو کـردم

هــــمـــچـــو یـــک دیـــوانـــه ی عـاشـق بـه یــادت
کــــوچـــه هـــای آشــــنــــا را زیـــــر و رو کــــــردم

تا به چشم خویش دیدم هرچه بود از هم گسسته
سـایـه ی سـرد جـدایـی در مـیــان مــا نـشـسـتـه

دل مگو با من که او دیوانه ای دیوانه ای بود
در مـیـان سینه ام بـیـگانه ای بیگانه ای بود

بر تو نفرین ای دل من ای دل بی حاصل من
مـن ز دسـت تـو چـنـیـن افـسـانــه گـشـتـم
از هــمــه خـــلـــق جــــهــان بیگانه گشتـم

خـــســـتـــه ام دیـوانـه دل زیـن بـی قــراری
مـــن نـــدارم طــــاقــــــت دیـــــوانــــه داری

پرویز وکیلی
قسمت دوم آلبوم


سبزه قربونت شوُم گل دسته مهمونت شوُم
صـدقـه ی لـعـل لـب و سـیب زنخدونت شوُم

بــیــا از در در آ مــثــل هـمـیـشـه سـبـزه یـار
دلُــم نــازک شـده مـاننـد شیشه سـبـزه یـار

غـمـونـت بـر دلُـم گـشـتـه درخـتی سبزه یار
کـه کرده شاخ و بال و برگ و ریشه سبزه یار

سبزه قربونت شوُم گل دسته مهمونت شوُم
صـدقـه ی لـعـل لـب و سـیب زنخدونت شوُم

آی بـیـا از در در آ درد تـــو گــیــرُم ســبـزه یار
به دسمـال کتون گرد تـــو گــیــرُم ســبـزه یار

بــه دســمــال کــتـون ریشه ریشه سبزه یار
عــرق از چــهــره ی گــرد تـو گـیرُم سبزه یار

سبزه قربونت شوُم گل دسته مهمونت شوُم
صـدقـه ی لـعـل لـب و سـیب زنخدونت شوُم


****
گدای عشقم و سلطان حُسن شاه من است          بـه حُـسـن نـیـت عشقم خدا گواه من است
خـیـال روی تـو در هــر کـجـا کـه خـیـمــه زنــد          ز بــی قــراریــم آنــجــا قــرار گـــاه من است
به محـفـلـی کـه تـوئــی صـد هـزار تـیـر نـگـاه           روانــه گــشــتــه ولــی کارگر نگاه من است
با آن کـــه بــیـشـتـر از هــر کـسـی گنه کارم           ولــیــک عــفـــو تـــو بــالاتـر ز گناه من است

عارف قزوینی


یـاد از آن روزی کـه بــودی، زهـره یـار مـن          دور از چـــشـــم رقــیــبــان، در کــنـار من
حـالـیـا خـالـیـســت جـایـت، ای نـگار مـن          در شــام تــار مــن، آخـر کــجـایــی زهـره

چون یقین کردی که در، عشقـت گرفتارم           سرد گشتی از من و، کردی چنین خوارم
مـن هـم چـو تـو دارم، آخـر خـدایی زهره           ای بـــاد صـبــا بـهـر خــدا بـوی کــه داری

یـاد داری زهـره آن روزی کــه در صــحــرا            دست من در دست تو، گردش کنان تنها
راه مــی رفـتـیـم و در بـیـن شـقـایـق ها            بود عالـــم مــا را، لـطف و صفایی، زهره

چون یقین کردی که در، عشقـت گرفتارم           سرد گشتی از من و، کردی چنین خوارم
مـن هـم چـو تـو دارم، آخـر خـدایی زهره           ای بـــاد صـبــا بـهـر خــدا بـوی کــه داری

ای بــاد صــبــا بـهـر گـل از بـهر که داری            این سلسله مـوی خـوش از بهر که داری
خـنـدان شـده بـسـتـان ز تو ای با بهاری            این سلسله مـوی خـوش از بهر که داری

مهدی رئیسی

http://s2.picofile.com/file/7447039351/NedayeGolha.jpg


You! & NedayeGolha Group...


MooseMoosighi.MihanBlog.comhttp://s1.picofile.com/file/7356571505/NedayeGolha_group_2.jpg
--
از طرف گروه ندای گلها
 
nedaye-golha@googlegroups.com


No comments:

آرشیو مطالب